Kurs technik linowych (etap 2)

Szkoła Wspinania Camp4 zaprasza Was na szkolenie obejmujące techniki poruszania się po linie. Jest to drugi etap cyklu szkoleń pod tytułem “Z powierzchni w świat  jaskiń”. Etap 1 (kurs poruszania się po ferratach) i etap 2 zakończone są 1 – dniowym wyjazdem do jaskini jurajskiej (etap 3, Jura Krakowsko-Częstochowska).

etap 1 (kurs poruszania się po ferratach) + etap 2 (kurs technik linowych) = etap 3 (1 – dniowy wyjazd do jaskini)

Techniki linowe – umożliwiają się poruszanie bezpośrednio po linie w górę i w dół za pomocą przyrządów zaciskowych i zjazdowych.

Szkolenie składa się z części teoretycznej (1 godz.) i praktycznej (7 godz.).:

Program obejmuje:

  1. Omówienie sprzętu stosowanego do podchodzenia po linie i przyrządów zjazdowych
  2. Węzły
  3. Nauka poruszania po linie z zastosowaniem przyrządów zaciskowych
  4. Przepinka na linie
  5. Zjazd na linie
  6. Budowa stanowiska asekuracyjnego

Techniki linowe umożliwią Wam sprawne i bezpieczne zwiedzanie pionowych jaskiń jurajskich pod opieką instruktora/przewodnika, niedostępnych dla turystów ze względu na trudności techniczne.

Szkolenie obejmuje 8 godzin i rozłożone jest na 2 dni (2 x 4 godziny).

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

Szkolenie odbywa się na Camp4.

Zajęcia prowadzi instruktor Jacek Kowalski (20 lat doświadczenia)

Koszt:  420 zł + 2 wejściówki

Zapis: szczepan.glogowski@camp4you.pl, tel.: 501501666