Kurs taternictwa

14 – dniowy kurs taternictwa odbywa się w Polskich i Słowackich Tatrach. Na terenie Polski w dolinach: Gąsienicowej, Pięciu Stawów Polskich oraz Rybiego Potoku.

Terminy: Szkolenia prowadzone są w okresie od 1 czerwca do 15 września. Dokładne terminy ustalane są bezpośrednio z zainteresowanymi. 

Zapisy oraz informacje:

Szczepan Głogowski

tel.: 501501666, mail: szkola@camp4you.pl

Zakwaterowanie: Betlejemka lub kwatera w Zakopanem oraz pole namiotowe PZA ” Szałasiska” w Dolinie Rybiego Potoku. 

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki w górach pozbawionych pokrywy śnieżnej. Ukończenie kursu oraz pozytywna rekomendacja instruktora PZA uprawnia do otrzymania karty taternika. 

W kursie mogą uczestniczyć osoby posiadające świadectwo ukończenia podstawowego kursu skałkowego. 

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów). 

Forma zajęć:  kurs składa się z wykładów i zajęć praktycznych zgodnie z załączonym wykazem.

Czas trwania:  14 dni

Ilość szkolonych:  na jednego instruktora do trzech osób. 

Prowadzący: instruktorzy PZA – taternictwa i alpinizmu. 

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu.

Cena: 3500 zł/os. Cena obejmuje szkolenie oraz wyposażenie w sprzęt wspinaczkowy.

Treść zajęć 

Tematy zajęć teoretycznych: 

 1. Sprzęt i wyposażenie wspinacza: 
 •  demonstracja i zapoznanie z działaniem sprzętu do wspinaczki letniej oraz innych elementów wyposażenia; zakres zastosowań, wady i zalety poszczególnych elementów.  
 • Skład apteczki wspinaczkowej. 
 1. Asekuracja:
 • eoria asekuracji – różne rodzaje asekuracji, siły działające w układzie asekuracyjnym; 
 • obsługa przyrządów asekuracyjnych, zachowanie na stanowisku; 
 • stanowiska – budowa różnych typów stanowisk, stanowiska dolne, górne i pośrednie; 
 • prowadzenie wyciągu – taktyka prowadzenia wyciągu, prowadzenie jedno- i dwutorowe, łączność w zespole, specyfika prowadzenia w terenie kruchym, prowadzenie na trawersach, asekuracja w zejściu.
 1. Taktyka:
 • niebezpieczeństwa gór – z naciskiem na występujące latem, zachowanie się w sytuacjach awaryjnych związanych z załamaniami pogody; 
 • strategia i taktyka: planowanie sezonu wspinaczkowego, wybór celów i dróg; zaplanowanie drogi podejścia, wariantów drogi, wycofów, drogi powrotu; dobór partnera; dobór sprzętu, wyposażenia, biwak planowany i nieplanowany. 
 1. Topografia i orientacja w terenie górskim:
 • orientacja w górach 
 • przewodniki i korzystanie z nich – główne typy przewodników, korzystanie ze schematów i opisów dróg; 
 • topografia szczegółowa rejonu działania – piętra doliny, drogi podejść i zejść, przebieg ważniejszych dróg wspinaczkowych w ścianach i sposoby wycofania się z nich; 
 • najważniejsze rejony wspinaczkowe Tatr Polskich i Słowackich – ogólne omówienie ich charakterystyki z uwzględnieniem bazy noclegowej i szlaków turystycznych. 
 1. Etyka, przepisy, historia:
 • zasady etyczne obowiązujące w gronie ludzi gór; 
 • informacja o przepisach, zwyczajach regulujące zasady aktywności w rejonach wspinaczkowych; 
 • historia alpinizmu i taternictwa – opcjonalnie. 

Zajęcia praktyczne 

 1. Asekuracja przez ciało.
 2. Posługiwanie się w terenie materiałami topograficznymi, sporządzanie schematów dróg.
 3. Operacje linowe, autoratownictwo:
 • zjazdy – budowa stanowisk zjazdowych, różne sposoby zjazdu i asekuracji w zjeździe, przejazd przez węzeł; czynności przy wykonywaniu serii zjazdów,
 • podchodzenie po linie – sytuacje wymagające podejścia po linie; 
 • utoratownictwo w wypadkach związanych z odpadnięciem – metody uwalniania się asekurującego od ciężaru wiszącego partnera (przeniesienie ciężaru na stanowisko), sposoby dotarcia do poszkodowanego, metody opuszczania i zjazdu z rannym (w tym opuszczanie na połączonych linach), metody podciągania partnera (metoda U, flaszencug lub przeciwwaga), oraz sposoby wzywania pomocy i zachowanie się podczas akcji ratunkowej, technika A0 (opcjonalnie). 
 1. Wbijanie, wybijanie i dobijanie haków.

Wspinaczki 

 • droga prowadząca granią;
 • droga prowadząca kominem;
 • droga prowadząca otwartą ścianą;
 • droga wspinaczkowa z elementami asekuracji w zejściu;
 • droga z fragmentem asekuracji lotnej
 • droga prowadzona filarem, żebrem
 • droga z asekuracją w trawersie
 • minimum 2 drogi co najmniej 10 wyciągowe z włączeniem łańcuchówek;
 • wycofywanie się ze ściany serią zjazdów w ilości umożliwiającej przećwiczenie głównych metod zjazdu (przyrząd wysoki i niski, zjazd z liną „zworowaną”, zjazd z liną uszkodzoną); zalecany zjazd ze stanowiska samodzielnie skonstruowanego przez kursantów w oparciu o stałe punkty;
 • wspinaczka na szczyt leżący poza otoczeniem doliny, w której odbywa się zasadnicza część szkolenia (z uwzględnieniem aspektów topograficznych);
 • wspinaczki z zastosowaniem liny dwużyłowej;

Warunki zaliczenia kursu: 

 • sprawne prowadzenie wyciągów o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA;
 • aktywne uczestniczenie we wszystkich zajęciach kursowych;
 • opanowanie wiedzy i umiejętności objętych programem kursu;