Kurs skałkowy w Jurze po drogach nieubezpieczonych

Zapraszamy na 6-dniowy kurs w skałkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej po drogach nieubezpieczonych. Kurs odbywa się w rejonach Skałek Podlesickich, Rzędkowickich i Grzędy Mirowskiej.  Baza znajduje się w Podlesicach koło Kroczyc (15 km od Zawiercia). Zakwaterowanie do wyboru: pokoje (pensjonat Trafo Base Camp), camping (Gościniec Jurajski) lub kwatery w agroturystykach we wsi Podlesice.

Terminy: Szkolenia prowadzone są w okresie od 1 kwietnia do 30 września, w systemie: sobota – czwartek. Dokładne terminy ustalane są bezpośrednio z zainteresowanymi. Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu innego dnia tygodnia. 

Zapisy oraz informacje:

Szczepan Głogowski

tel.: 501501666, mail: szkola@camp4you.pl

Zasady uczestnictwa:

Kurs wspinaczki skalnej na własnej asekuracji jest przeznaczony dla absolwentów:
– kursu „wspinaczki po drogach ubezpieczonych” oraz
– kursu „wspinaczki na sztucznej ścianie”,
Jest on kontynuacją programową wyżej wymienionych kursów. Uzupełnia wyszkolenie do poziomu pełnego kursu wspinaczki skalnej. Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego, na drogach bez stałej asekuracji. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania świadectwa. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Czas trwania: 6 dni.

Ilość szkolonychna jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący: instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu – wspinaczki skalnej, taternictwa i alpinizmu.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu. Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV UIAA.

Cena: 1200 zł/os. Cena obejmuje szkolenie, wyposażenie w sprzęt wspinaczkowy oraz ubezpieczenie NNW.

Treść zajęć

Tematy wykładów

 1. Sprzęt niezbędny do samodzielnego instalowania punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.).
 2. Teoria asekuracji.
 3. Formacje skalne (zakres podstawowy).
 4. Niebezpieczeństwa wspinania.
 5. Pierwsza pomoc (zakres podstawowy).
 6. Style wspinania, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 7. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

Zajęcia praktyczne

Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:

 • praktyczna znajomość węzłów: prusik, bloker, stoper taśmowy;
 • dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
 • wykorzystanie punktów naturalnych;
 • łączenie punktów asekuracyjnych;
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
 • wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu;
 • obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
 • prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
 • zakładanie stanowisk zjazdowych; – zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
 • pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych;
 • wychodzenie po linie (prusikowanie);
 • opuszczenie partnera przy zablokowanym przyrządzie 2-funkcyjnym; 
 • opcjonalnie: uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
 • opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).