Kurs skałkowy w Jurze po drogach nieubezpieczonych

Zapraszamy na 6-dniowy kurs w skałkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej po drogach nieubezpieczonych. Kurs odbywa się w rejonach Skałek Podlesickich, Rzędkowickich i Grzędy Mirowskiej.  Baza znajduje się w Podlesicach koło Kroczyc (15 km od Zawiercia). Zakwaterowanie do wyboru: pokoje (pensjonat Trafo Base Camp), camping (Gościniec Jurajski) lub kwatery w agroturystykach we wsi Podlesice.

Terminy: Szkolenia prowadzone są w okresie od 1 kwietnia do 30 września, w systemie: sobota – czwartek. Dokładne terminy ustalane są bezpośrednio z zainteresowanymi. Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu innego dnia tygodnia. 

Zapisy oraz informacje:

Szczepan Głogowski

tel.: 501501666, mail: szkola@camp4you.pl

Zasady uczestnictwa:

Kurs wspinaczki skalnej na własnej asekuracji jest przeznaczony dla absolwentów:
– kursu „wspinaczki po drogach ubezpieczonych” oraz
– kursu „wspinaczki na sztucznej ścianie”,
Jest on kontynuacją programową wyżej wymienionych kursów. Uzupełnia wyszkolenie do poziomu pełnego kursu wspinaczki skalnej. Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego, na drogach bez stałej asekuracji. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania świadectwa. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Czas trwania: 6 dni.

Ilość szkolonychna jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący: instruktorzy wspinaczki sportowej.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu. Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV UIAA.

Cena: 1300 zł/os. Cena obejmuje szkolenie, wyposażenie w sprzęt wspinaczkowy oraz ubezpieczenie NNW.

Zajęcia praktyczne

Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:

 • praktyczna znajomość węzłów: prusik, bloker, stoper taśmowy;
 • dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
 • wykorzystanie punktów naturalnych;
 • łączenie punktów asekuracyjnych;
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
 • wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu;
 • obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
 • prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
 • zakładanie stanowisk zjazdowych; – zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
 • pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych;
 • wychodzenie po linie (prusikowanie);
 • opuszczenie partnera przy zablokowanym przyrządzie 2-funkcyjnym; 
 • opcjonalnie: uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
 • opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).