Camp4 jest OTWARTE !! Zapoznaj się z obostrzeniami na obiekcie

Regulamin COVID – CAMP4 obowiązujący od 10.10.2020

  1. Osoby wykazujące symptomy infekcji (kaszel, podwyższona temperatura) proszone są o zrezygnowanie z wejścia na Camp4
  2. Przed wejściem na obiekt obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zmierzenie temperatury.
  3. Na całym terenie wokół obiektu (parking), w recepcji, na antresoli oraz w szatniach jest obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic.
  4. Obowiązuje noszenie maseczek również na obiekcie. Wyjątkiem jest moment wspinania, ćwiczeń, rozgrzewki, aktywności fizycznej.
  5. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy również osób towarzyszących, przebywających na hali wspinaczkowej.
  6. W recepcji może przebywać maksymalnie 8 osób (oprócz pracowników recepcji).
  7. Zaleca się zachowanie dystansu (1,5 m) z wyłączeniem sytuacji, w których jego zmniejszenie może mieć wpływ na bezpieczeństwo wspinaczki.
  8. Każdorazowo przed wejściem do pomieszczeń socjalnych obowiązuje dezynfekcja rąk.
  9. Zaleca się niekorzystanie z szatni i przychodzenie już przebranym na trening. W hali 1 i 2 obuwie należy zmienić w wyznaczonych do tego strefach.