Kurs skałkowy w Jurze po drogach ubezpieczonych

Zapraszamy na 3-dniowy kurs w skałkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej po drogach ubezpieczonych. Kurs odbywa się w rejonach Skałek Podlesickich, Rzędkowickich i Grzędy Mirowskiej.  Baza znajduje się w Podlesicach koło Kroczyc. Zakwaterowanie do wyboru: pokoje (pensjonat Trafo Base Camp), camping (Gościniec Jurajski) lub kwatery w agroturystykach we wsi Podlesice. Wyżywienie we własnym zakresie.

Terminy: Szkolenia prowadzone są w okresie od 1 kwietnia do 30 września, w systemie: piątek – niedziela lub sobota – poniedziałek. Dokładne terminy ustalane są bezpośrednio z zainteresowanymi. Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu innego dnia tygodnia. 

Zapisy oraz informacje:

Szczepan Głogowski

tel.: 501501666, mail: [email protected]

Zasady uczestnictwa: Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Czas trwania: 3 dni.

Ilość szkolonychna jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący: instruktorzy wspinaczki sportowej MSiT.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z autorskim programem Camp4, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu. 

Cena: 800 zł/os. Cena obejmuje szkolenie, wyposażenie w sprzęt wspinaczkowy oraz ubezpieczenie NNW.

Program zajęć:

 1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
 2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):
  – liny i repsznury 
  – uprzęże biodrowe 
  – karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy) 
  – ekspresy – taśmy 
  – przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka; automaty 
  – stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska) 
  – buty 
  – akcesoria: magnezja, woreczek
 3. Zasady asekuracji: 
  – zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny 
  – asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub automatu oraz półwyblinki z karabinkiem HMS;
  – asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego;
  – zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym; 
  – przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania. 
  – wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.
 4. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
 5. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny.
 6. Nauczanie techniki wspinania: 
  – wykorzystanie chwytów i stopni; 
  – ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna; 
  – wspinaczka statyczna i dynamiczna; 
  – zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
 7. Podstawy technik linowych: 
  – zjazdy na linie w wysokim przyrządzie 
  – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
 8. Skale trudności używane w skałkach.
 9. Style wspinaczki klasycznej.
 10. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.